Biz ne yapıyoruz

Proje

Ampirik kanıtlara göre, yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliğinin şirket değeri ve sürdürülebilirlik açısından faydalarının artırılması, kadınların şirket yönetim kurullarındaki sesini yükseltmenin bir işlevidir.

Dolayısıyla, kadınların yönetim kurullarında temsilinin faydalarını artırma konusu sayıların ve kotaların ötesine geçmelidir.
Zorunlu ve gönüllü düzenleyici faaliyetler, düzenleme olarak harici kurumsal yönetim mekanizmalarını kullanmaktadır. Ancak, toplumsal cinsiyet çeşitliliği konularının yalnızca dış mekanizmalarla desteklenmesi halinde elde edilecek faydalar sınırlı olacaktır.

Yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliğini teşvik eden iç kurumsal yönetişim mekanizmalarını inceleyen kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır.
Kurumsal karar alma süreçlerinde cinsiyet çeşitliliği ekonomik ve sosyal refahın gelişmesine yol açacaktır. Bu projede, Avrupa'daki farklı kültürlerde yaygın olan ve toplumsal cinsiyet çeşitliliğini teşvik eden iç kurumsal yönetişim mekanizmaları ve en iyi uygulamalar belirlenecek ve yetişkin eğitimi modülleri aracılığıyla teşvik edilecektir.

Bu nedenle projenin temel amacı, farklı kültürler için şirket yönetim kurullarında "cinsiyet çeşitliliğini ve kadın sesini" destekleyen iç kurumsal yönetim mekanizmalarını belirlemek ve bunları ülkeler arasında teşvik etmek için ortak noktaları bulmaktır. Proje ortakları farklı kültürel ve düzenleyici profillere sahip olduğundan, şirket politikaları ve en iyi uygulamalar küresel olarak daha fazla genellenebilirliğe sahip olacaktır. Küresel kurumsal yönetişim ilkelerine etkili bir katkı sağlanması beklenmektedir.

Hedefler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Tanımlamak için

 Avrupa ülkelerindeki şirket yönetim kurullarında "cinsiyet çeşitliliğini ve kadın sesini" destekleyen iç kurumsal yönetişim mekanizmalarının en iyi uygulamalarını belirlemek.

2. Geliştirmek için

Mevcut ve potansiyel kurumsal yönetim kurulu üyelerini hedefleyen dijital yetişkin eğitim modülleri ve bir e-kitap geliştirmek.

3. Teşvik etmek

Tüm kurumsal paydaşları hedefleyen, kamuya açık, açık erişimli dijital interaktif bir platformda "toplumsal cinsiyet çeşitliliğini ve kadınların sesini" teşvik etmek.

1. Tanımlamak için

 Avrupa ülkelerindeki şirket yönetim kurullarında "cinsiyet çeşitliliğini ve kadın sesini" destekleyen iç kurumsal yönetişim mekanizmalarının en iyi uygulamalarını belirlemek.

2. Geliştirmek için

Mevcut ve potansiyel kurumsal yönetim kurulu üyelerini hedefleyen dijital yetişkin eğitim modülleri ve bir e-kitap geliştirmek.

3. Teşvik etmek

Tüm kurumsal paydaşları hedefleyen, kamuya açık, açık erişimli dijital interaktif bir platformda "toplumsal cinsiyet çeşitliliğini ve kadınların sesini" teşvik etmek.

5. Katkıda bulunmak

Cinsiyet çeşitliliğine ilişkin zorunlu ve gönüllü düzenlemelerle ilgili düzenleyici eylemler konusunda Avrupa devlet kurumlarına katkıda bulunmak.

4. Yardımcı olmak için

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik bir yol haritası göstererek Avrupalı kurumsal işletmelere yardımcı olmak.

5. Katkıda bulunmak

Cinsiyet çeşitliliğine ilişkin zorunlu ve gönüllü düzenlemelerle ilgili düzenleyici eylemler konusunda Avrupa devlet kurumlarına katkıda bulunmak.

4. Yardımcı olmak için

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik bir yol haritası göstererek Avrupalı kurumsal işletmelere yardımcı olmak.

Üste Kaydır