Wat we doen

Het project

Volgens het empirisch bewijs is het vergroten van de voordelen van genderdiversiteit in raden van bestuur voor de waarde en duurzaamheid van ondernemingen een functie van het vergroten van de stem van vrouwen in raden van bestuur.

De kwestie van het vergroten van de voordelen van de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur moet dus verder gaan dan aantallen en quota.
De verplichte en vrijwillige regelgevende acties gebruiken externe mechanismen voor corporate governance als regulering. Als genderdiversiteitskwesties uitsluitend door externe mechanismen worden bevorderd, zouden de voordelen echter beperkt zijn.

Er is geen grondige studie verricht naar de interne mechanismen voor corporate governance die genderdiversiteit in raden van bestuur bevorderen.
Genderdiversiteit in de besluitvorming van bedrijven zou leiden tot een ontwikkeling van het economisch en sociaal welzijn. In dit project zullen interne mechanismen voor ondernemingsbestuur en beste praktijken die verschillende culturen in Europa gemeen hebben en die genderdiversiteit bevorderen, worden geïdentificeerd en gepromoot via modules voor volwassenenonderwijs.

Het hoofddoel van het project is dus het identificeren van de interne corporate governance-mechanismen die "genderdiversiteit en de stem van vrouwen" in raden van bestuur van bedrijven in verschillende culturen ondersteunen en het vinden van overeenkomsten om deze in alle landen te bevorderen. Aangezien de projectpartners uiteenlopende culturele en regelgevingsprofielen hebben, zullen het bedrijfsbeleid en de beste praktijken wereldwijd beter generaliseerbaar zijn. Er wordt een impactvolle bijdrage aan de wereldwijde beginselen van corporate governance verwacht.

De doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:

1. Het identificeren van

 De beste praktijken identificeren van interne mechanismen voor corporate governance die "genderdiversiteit en de stem van vrouwen" in de raden van bestuur van ondernemingen in de Europese landen ondersteunen.

2. Ontwikkelen

Het ontwikkelen van digitale modules voor volwassenenonderwijs en een e-book gericht op huidige en potentiële bestuursleden van bedrijven.

3. Het bevorderen van

Bevordering van "genderdiversiteit en de stem van vrouwen" op een publiek toegankelijk digitaal interactief platform dat gericht is op alle belanghebbenden in het bedrijfsleven.

1. Het identificeren van

 De beste praktijken identificeren van interne mechanismen voor corporate governance die "genderdiversiteit en de stem van vrouwen" in de raden van bestuur van ondernemingen in de Europese landen ondersteunen.

2. Ontwikkelen

Het ontwikkelen van digitale modules voor volwassenenonderwijs en een e-book gericht op huidige en potentiële bestuursleden van bedrijven.

3. Het bevorderen van

Bevordering van "genderdiversiteit en de stem van vrouwen" op een publiek toegankelijk digitaal interactief platform dat gericht is op alle belanghebbenden in het bedrijfsleven.

5. Bijdragen

Bijdragen aan de Europese overheidsinstellingen over regelgevende acties in verband met verplichte en vrijwillige regelgeving inzake genderdiversiteit.

4. Om te helpen

Europese bedrijven bijstaan door een routekaart naar duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te tonen.

5. Bijdragen

Bijdragen aan de Europese overheidsinstellingen over regelgevende acties in verband met verplichte en vrijwillige regelgeving inzake genderdiversiteit.

4. Om te helpen

Europese bedrijven bijstaan door een routekaart naar duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te tonen.