ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIĞIN SAĞLANMASI İÇİN İK UYGULAMALARI

Kurs açıklaması

Bu eğitim, insan kaynakları yönetimi uygulamaları yardımıyla kurumlarında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı sağlamaya çalışan kurumlara ve karar vericilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğine öncelik veren işe alım uygulamaları sayesinde kadınların üst yönetim ve şirket kurullarında ilerlemeleri kolaylaşacak ve karar alma süreçlerine daha aktif bir şekilde katılmaları sağlanacaktır. Bu eğitim, kadınların kurum içinde ilerlemelerini, eşit şanslara sahip olmalarını ve başarılarının adil bir şekilde kabul edilmesini garanti altına almak için işe alımdan başlayarak insan kaynakları operasyonlarında en iyi uygulama örneklerini sunmaktadır.

Öğrenme Hedefleri:

  1. Katılımcılar, İnsan Kaynakları Yönetiminde (İKY) cinsiyet çeşitliliğinin önemi hakkında derin bir anlayış geliştirecek ve cinsiyet kapsayıcı uygulamaların kurumsal başarı ve inovasyon için faydalarının farkına varacaklardır.
  2. Katılımcılar, cinsiyet kapsayıcı iş tanımlarının geliştirilmesi, çeşitli işe alım kanallarının kullanılması ve kadın dostu işyeri kültürlerinin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere kadınların dahil edilmesine ve ilerlemesine öncelik veren işe alım stratejileri tasarlama ve uygulama becerileri kazanacaklardır.
  3. Katılımcılar, kadın çalışanların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış eğitim ve gelişim programları tasarlama ve sunma, ilerlemenin önündeki engelleri ele alma, esnek öğrenme seçenekleri sunma ve kadınların kariyer gelişimi için mentorluk ve destek sağlama becerisi kazanacaklardır.
  4. Katılımcılar, performans değerlendirmelerinde önyargıları azaltma, ilerleme fırsatlarına eşit erişim sağlama ve kadınların kariyer ilerlemesini destekleyen kapsayıcı bir işyeri kültürünü teşvik etme teknikleri de dahil olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden performans değerlendirme ve kariyer yönetimi uygulamalarında yetkinlikler geliştireceklerdir.
  5. Katılımcılar, açık maaş politikalarının uygulanması, ücret eşitliği denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve kurumlarında adil ve şeffaf ücretlendirme uygulamalarının savunuculuğunun yapılması da dahil olmak üzere, cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının ele alınmasını ve kadınlar için eşit ücretlendirmenin sağlanmasını amaçlayan şeffaf ücretlendirme uygulamalarını anlayacaklardır.