KURUMSAL YÖNETİM KURULLARINDA CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ

Kurs açıklaması

ANAHTAR KAVRAMLAR:

Kurumsal yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliği konusu, iş dünyasının başarısını artırmada çok önemli bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Yönetim kurulunun yapısı, bir şirketin finansal ve sürdürülebilirlik performansını şekillendirmede hayati bir rol oynamaktadır. Modülün bu bölümü, yönetim kurulunda cinsiyet çeşitliliğinin şirketin finansal ve sürdürülebilirlik performansı üzerindeki etkilerini araştırmakta ve günümüzün rekabetçi iş ortamında çeşitliliğe sahip bir yönetim kuruluna sahip olmanın faydalarını vurgulamaktadır.

ÖĞRENME HEDEFLERI:

1. Yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliğinin neden önemli olduğunu öğreneceksiniz

2.

3.

4.

5.