TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN SAVUNUCULUK YAPAN STK'LAR

Anahtar kavramlar:

Şirket yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliğini düzenleyen mevzuatın keşfedilmesi

(Yapıya genel bakış / içerik tamamlandıktan sonra oluşturulacaktır)

ÖĞRENME HEDEFLERI:

  1. STK'lar tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğunun önemini anlamak.
  2. STK'ların toplumsal cinsiyet eşitliğini savunurken karşılaştıkları zorlukları keşfedin.
  3. Kamu denetimini etkili bir şekilde ele almak için stratejiler öğrenin.
  4. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğunda en iyi uygulamaları ve başarı hikayelerini belirlemek.
  5. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesinde STK'lar için kilit hususlar hakkında içgörü kazanın.
 

STK'ların rolüne ilişkin e-öğrenme modülüne hoş geldiniz. Bu modülde, STK'ların toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmada oynadıkları çok yönlü rolleri, karşılaştıkları zorlukları ve bunların üstesinden gelme stratejilerini keşfedeceksiniz.

İçerik üzerinde düşünmeye ve etkili değişim için tartışılan stratejileri kendi bağlamınıza uygulamaya teşvik edileceksiniz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğundaki zorlukları, stratejileri ve en iyi uygulamaları anlayarak, STK girişimleri aracılığıyla daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir topluma katkıda bulunmak için daha donanımlı olacaksınız.

Kurs İçerik

Tümünü Genişlet