Activities

Bizim nedenimiz

Şirket yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliği:
Sürdürülebilirliğe giden yol

Kurumsal karar alma süreçlerinde cinsiyet çeşitliliği ekonomik ve sosyal refahın gelişmesine yol açacaktır. 

Bu projede, Avrupa'daki farklı kültürlerde ortak olan ve toplumsal cinsiyet çeşitliliğini destekleyen iç kurumsal yönetişim mekanizmaları ve en iyi uygulamalar belirlenecek ve yetişkin eğitimi modülleri aracılığıyla tanıtılacaktır. Böylece projenin temel amacı, farklı kültürler için şirket yönetim kurullarında "cinsiyet çeşitliliğini ve kadın sesini" destekleyen iç kurumsal yönetişim mekanizmalarını belirlemek ve bunları ülkeler arasında teşvik etmek için ortak noktaları bulmaktır. 

Proje ortakları farklı kültürel ve düzenleyici profillere sahip olduğundan, şirket politikaları ve en iyi uygulamalar küresel olarak daha fazla genellenebilirliğe sahip olacaktır. Böylece, küresel kurumsal yönetişim ilkelerine etkili bir katkı sağlanması beklenmektedir.