HRM-PRAKTIJKEN VOOR DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIE

Cursusbeschrijving

Deze cursus is ontworpen om organisaties en besluitvormers te helpen als ze diversiteit, gelijkheid en inclusie in hun organisaties proberen te bereiken met behulp van human resource managementpraktijken. De doorstroming van vrouwen naar topmanagement en bedrijfsbesturen wordt bevorderd door wervingspraktijken die prioriteit geven aan gendergelijkheid, zodat ze actiever kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Deze cursus geeft voorbeelden van best practices op het gebied van personeelszaken, te beginnen bij het inwerken, om de doorstroom van vrouwen, gelijke kansen en gelijke erkenning van prestaties binnen de organisatie te garanderen.

Leerdoelen:

  1. Deelnemers ontwikkelen een diepgaand begrip van het belang van genderdiversiteit in Human Resource Management (HRM) en erkennen de voordelen van genderinclusieve praktijken voor organisatorisch succes en innovatie.
  2. Deelnemers verwerven de vaardigheden om wervingsstrategieën te ontwerpen en te implementeren die prioriteit geven aan de inclusie en promotie van vrouwen, waaronder de ontwikkeling van genderinclusieve functiebeschrijvingen, het gebruik van diverse wervingskanalen en de bevordering van vrouwvriendelijke werkculturen.
  3. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om trainings- en ontwikkelingsprogramma's te ontwerpen en te leveren die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van vrouwelijke werknemers, waarbij barrières voor doorgroeimogelijkheden worden aangepakt, flexibele leermogelijkheden worden geboden en mentorschap en ondersteuning wordt geboden voor de carrièregroei van vrouwen.
  4. Deelnemers ontwikkelen competenties op het gebied van prestatiebeoordeling en loopbaanmanagement die gendergelijkheid bevorderen, waaronder technieken om vooroordelen in prestatiebeoordelingen te verminderen, gelijke toegang tot doorgroeimogelijkheden te bieden en een inclusieve werkcultuur te bevorderen die de loopbaanontwikkeling van vrouwen ondersteunt.
  5. Deelnemers krijgen inzicht in transparante beloningspraktijken gericht op het aanpakken van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en het waarborgen van een billijke beloning voor vrouwen, waaronder het implementeren van een open salarisbeleid, het uitvoeren van beloningsaudits en het pleiten voor eerlijke en transparante beloningspraktijken binnen hun organisaties.