DE GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN IN HET BEDRIJFSLEVEN REGELEN

Sleutelbegrippen:

Ontdek de regelgeving die de genderdiversiteit in raden van bestuur vormgeeft

(Overzicht van de structuur / wordt gemaakt nadat de inhoud is voltooid)

         

         

         LEARNING DOELSTELLINGEN:

  • De evolutie van wetgeving rond genderdiversiteit begrijpen: Deelnemers begrijpen de evolutie en historische ontwikkeling van wet- en regelgeving gericht op het verbeteren van het genderevenwicht in raden van bestuur. 
  • Verken de verschillende benaderingen van genderevenwicht in raden van bestuur: Leerlingen onderzoeken de diversiteit van de verschillende nationale benaderingen binnen de EU voor het bevorderen van genderevenwicht, waaronder verplichte quota, "pas toe of leg uit"-kaders en maatregelen ter ondersteuning van de deelname van vrouwen aan corporate governance, zoals moederschapsverlofbeleid voor bestuursleden.
  • Analyseer de doeltreffendheid van genderquota: Stagiairs leren over de impact en doeltreffendheid van genderquota in verschillende rechtsgebieden, onderzoeken casestudy's uit landen als Noorwegen, Frankrijk en Duitsland en begrijpen de uitdagingen en successen van deze regelgevende benaderingen.
  • De reikwijdte en handhaving van genderdiversiteitswetgeving begrijpen: Deelnemers krijgen inzicht in de specifieke vereisten van de genderdiversiteitswetgeving, waaronder quotumpercentages, het toepassingsgebied (bijv. beursgenoteerde versus niet-beursgenoteerde bedrijven) en de sancties of boetes bij niet-naleving.