VISI KURSAI

Čia rasite visus mūsų kursus

Naujas kursas

MOTERŲ LYDERYSTĖS VERSLE MATOMUMO DIDINIMAS.

Pagrindinis šio kurso tikslas - suteikti moterims lyderėms versle daugiau galimybių ir padidinti jų matomumą, nagrinėjant pagrindines sritis, kurios daro įtaką jų lyderystės kelionei.

Šis kursas yra vaizdo kursas. Neskubėkite ir:
1. Išmokite atpažinti lyčių stereotipus.
2. Ugdyti pasitikėjimą savimi.
3. Didinti asmeninę motyvaciją
ir
4. Išmokti įgyvendinti asmeninio ir profesinio augimo strategijas.
Baigę kviečiame sužinoti daugiau. Turime dar keturis kursus!

Naujas kursas

REGLAMENTUOTI LYČIŲ ĮVAIROVĖS LYGYBĘ VERSLE.

Šiame mokomajame modulyje analizuojami teisės aktai ir veiksmingos strategijos, skirtos lyčių įvairovei įmonių valdybose didinti. Dalyviai sužinos apie istorinę lyčių įvairovės reglamentavimo raidą, įvertins lyčių kvotų poveikį ir išnagrinės įvairius nacionalinius ir ES masto metodus, kaip pasiekti lyčių pusiausvyrą bendrovių valdybose. Šiame kurse taip pat bus pateikta įžvalgų apie įvairovės iniciatyvų iššūkius ir sėkmę visoje Europoje, daugiausia dėmesio skiriant teisės aktų sistemoms, pavyzdžiui, Moterų įtraukimo į valdybas direktyvai (ES) 2022/2381, ir pristatomos išsamios šalių atvejų analizės.

Naujas kursas

Nevyriausybinės organizacijos, pasisakančios už lyčių lygybę

Sveiki atvykę į e. mokymosi modulį apie NVO vaidmenį.

Šiame modulyje nagrinėsite įvairiapusį NVO vaidmenį propaguojant lyčių lygybę, iššūkius, su kuriais jos susiduria, ir jų įveikimo strategijas.
Būsite skatinami apmąstyti turinį ir pritaikyti aptartas strategijas savo aplinkoje, kad galėtumėte daryti įtaką pokyčiams.

Suprasdami lyčių lygybės propagavimo iššūkius, strategijas ir geriausią praktiką, būsite geriau pasirengę prisidėti prie teisingesnės ir įtraukesnės visuomenės kūrimo pasitelkiant NVO iniciatyvas.

Naujas kursas

HRM PRAKTIKA SIEKIANT ĮVAIROVĖS, LYGYBĖS IR ĮTRAUKTIES

Šis kursas skirtas padėti organizacijoms ir sprendimus priimantiems asmenims, kurie, pasitelkdami žmogiškųjų išteklių valdymo praktiką, siekia įvairovės, teisingumo ir įtraukties savo organizacijose. Moterų patekimą į aukščiausio lygio vadovus ir įmonių valdybas palengvins įdarbinimo praktika, kurioje pirmenybė teikiama lyčių lygybei, todėl jos galės aktyviau dalyvauti priimant sprendimus. Šiame kurse pateikiami geriausios žmogiškųjų išteklių veiklos praktikos pavyzdžiai, pradedant įdarbinimu, siekiant užtikrinti moterų pažangą, lygias galimybes ir teisingą pasiekimų pripažinimą organizacijoje.

Naujas kursas

LYČIŲ ĮVAIROVĖ ĮMONIŲ VALDYBOSE

The topic of gender diversity in corporate boardrooms has gained significant attention as a crucial element in driving business success.
The composition of a board of directors plays a vital role in shaping a company's financial and sustainability performance.
This module explores the effects of board gender diversity on company financial and sustainability performance, highlighting the benefits of having a diverse board in today's competitive business landscape.

The course goes into depth about the facts and triggers around gender diversity on corporate boards. It gives you insides about performance of boards when seats are divided equally. Learn more and take advantage in your own board. Become an advocate for inclusion!