Activities

Kodėl mes tai darome?

Lyčių įvairovė įmonių valdybose:
Kelias į tvarumą

Lyčių įvairovė priimant įmonių sprendimus lemtų ekonominės ir socialinės gerovės augimą. 

Šiame projekte bus nustatyti ir per suaugusiųjų švietimo modulius propaguojami įvairioms Europos kultūroms būdingi įmonių vidaus valdymo mechanizmai ir geroji praktika, skatinantys lyčių įvairovę. Taigi, pagrindinis projekto tikslas - nustatyti vidinius įmonių valdymo mechanizmus, kurie palaiko lyčių įvairovę ir moterų balsą įmonių valdybose skirtingose kultūrose, ir rasti bendrų bruožų, kad juos būtų galima skatinti visose šalyse. 

Kadangi projekto partnerių kultūriniai ir reguliavimo profiliai yra skirtingi, įmonės politika ir geroji patirtis bus labiau apibendrinta pasauliniu mastu. Todėl tikimasi, kad tai turės įtakos pasauliniams įmonių valdymo principams.