Lygybė versle

Dalyvaukite mūsų apklausoje

Prašome paremti mus teikiant informaciją mūsų projektui.
Šis klausimynas parengtas pagal "Erasmus+" projektą "Lyčių įvairovė įmonių valdybose: EQUBUSINESS", kurį finansuoja Europos Komisija.

Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas. Asmeninės informacijos iš jūsų nebus prašoma, o jūsų atsakymai bus naudojami tik moksliniais tikslais.

Šį klausimyną turi užpildyti tik aktyvūs įmonių valdybų nariai. Iš anksto dėkojame už jūsų vertingą pagalbą ir indėlį.

Prašome paremti mus teikiant informaciją mūsų projektui.
Šis klausimynas parengtas pagal "Erasmus+" projektą "Lyčių įvairovė įmonių valdybose: EQUBUSINESS", kurį finansuoja Europos Komisija.

Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas. Asmeninės informacijos iš jūsų nebus prašoma, o jūsų atsakymai bus naudojami tik moksliniais tikslais.

Iš anksto dėkojame už vertingą pagalbą ir indėlį.

Kodėl mes tai darome?

Lyčių įvairovė įmonių valdybose:
Kelias į tvarumą

Lyčių įvairovė priimant įmonių sprendimus lemtų ekonominės ir socialinės gerovės augimą. 

Šiame projekte bus nustatyti ir per suaugusiųjų švietimo modulius propaguojami įvairioms Europos kultūroms būdingi įmonių vidaus valdymo mechanizmai ir geroji praktika, skatinantys lyčių įvairovę. Taigi, pagrindinis projekto tikslas - nustatyti vidinius įmonių valdymo mechanizmus, kurie palaiko lyčių įvairovę ir moterų balsą įmonių valdybose skirtingose kultūrose, ir rasti bendrų bruožų, kad juos būtų galima skatinti visose šalyse. 

Kadangi projekto partnerių kultūriniai ir reguliavimo profiliai yra skirtingi, įmonės politika ir geroji patirtis bus labiau apibendrinta pasauliniu mastu. Todėl tikimasi, kad tai turės įtakos pasauliniams įmonių valdymo principams.

Mūsų partneriai

MES ESAME

Esame 6 institutų partnerių grupė, dirbanti kartu su šiuo ES finansuojamu projektu. Penki universitetų partneriai ir viena pagalbinė įmonė.

 

Esame įsikūrę Turkijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose.

MES DAROME

Visi tikime, kad lyčių lygybė įmonių valdybose padės priimti tvaresnius sprendimus, o kartu ir kurti geresnį pasaulį.

 

Dirbame pagal Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, ypač pagal 5 tikslą.

MES ŠVIETIME

Šviečiame pasaulį atlikdami mokslinius tyrimus, skatindami lyčių lygybę naujienose ir pateikdami rezultatus mūsų švietimo institutams ir tinklui.

 

Mes taip pat esame atviri, kad jūs mus mokytumėte.

KVIEČIAME

Kviečiame JUS! Dalyvauti mūsų apklausose, teikti informaciją mūsų komandai ir dalytis gerąja patirtimi mūsų svetainėje.

 

Kviečiame tapti mūsų komandos partneriu ir ambasadoriumi!

Slinkti į viršų